Podnikatelský úvěr

Americká hypotéka bez doložení příjmu a také hypotéky bez registru jsou výhradně finanční produkty určené..

Číst více

Podnikatelský úvěr

Americká hypotéka bez doložení příjmu a také hypotéky bez registru jsou výhradně finanční produkty určené pro podnikatele a firmy. V těchto případech musíte použít finance do vašeho podnikání.

klíče, ruka, pero

Snadné splnění veškerých podmínek a ostatních požadavků

U těchto finančních produktů máte hned několik výhod zajištěných a zaručených a to v rámci jediného finančního produktu. Nemusíte dokazovat své příjmy. Žádné složité papírování vás nečeká. Tolerují se i záznamy v registrech. Jak v bankovním tak i nebankovním sektoru je možné tolerovat drobné záznamy, které máte z minulosti.
Podnikání je složitá a velice obtížná práce, která s sebou přináší mnoho úskalí a problémů, které mohou vzniknout kdykoliv. Občas se stane ze dne na den, že zkrachujeme, nebo že potřebujeme velkou finanční hotovost. Pro všechny tyto případy je zde skvělý produkt, který vám v jakýchkoliv finančních problémech pomůže. Podnikání tak bude hračka a všechno zvládnete, aniž byste se dostali do dalších problémů, nebo do dalších daleko větších dluhů. Peníze můžete vložit do podnikání a být nadále spokojeni se svou prací.

Každý v životě může klopýtnout a dostat se do registru dlužníků není vůbec složité, ba právě naopak, je to velice jednoduché. V některých případech to nemusí být ani vaše vina, jenomže to nikoho nezajímá. Může se stát, že vám zákazník nesplatil včas fakturu a vy jste kvůli tomu pozdě zaplatili úhradu splátky nebo jiný svůj závazek. Jenomže na to vám každý odpoví, že to nikoho nezajímá. Tyto a mnohé další problémy mohou nastat kdykoliv v období podnikání, proto se zaměřujeme především na podnikatele, kteří už mají záznamy v registrech. Tito podnikatelé většinou mají finanční problémy a nedostanou úvěr v bance, proto jsou zde jiné možnosti.

1.      Nabízí se 50 až 70 % ze současné prodejní ceny nemovitosti.
2.      Doba splatnosti činí až 30 let.
3.      Nejsou překážkou malé příjmy nebo špatné registry.
ü  Půjčku schvalujeme do 24 hodin!
ü  U nás máte zajištěné nízké splátky, které často konkurují bankám!

kostičkovaná křesílka

Co je to inflace?

Inflace můžeme zjednodušeně definovat jako znehodnocování peněz, jenže co si pod tímto výrazem představit. Jedná..

Číst více

Co je to inflace?

Inflace můžeme zjednodušeně definovat jako znehodnocování peněz, jenže co si pod tímto výrazem představit. Jedná se o snížení kupní síly peněz. Ekonomové ji definují jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb. Pokud dojde k inflaci v zemi, obyvatelé to rozhodně pocítí, a to nárůstem cen.

·         Dezinflace: je opakem inflace, jedná se o pokles inflace.
·         Deflace: dlouhodobý pokles většiny cen v ekonomice.
·         Míra inflace: udává změnu cenové hladiny v určitém období.
kontrola rozpočtu

Příčiny inflace

K inflaci dochází z několika důvodů. Příčiny můžeme najít, jak na straně poptávky, tak na straně nabídky.
1.    Příčiny na straně poptávky
Na straně poptávky dochází k inflaci v případě růstu množství peněz. Velikost trhu se však nemění a roste pouze množství financí. Nebo naopak roste trh, ale množství peněz se nemění. Vliv na množství peněz mají centrální banky, které také mají hlídat cenové hladiny. Příčinou však může být i psychologické očekávání spotřebitelů, kdy je očekáváno zlepšení situace, a tudíž dochází k zvýšení poptávky.
svěrák a peeněženka
2.    Příčiny na straně nabídky
Do příčin na straně nabídky řadíme zdražování zdrojů. Tato příčina se však často hodnotí jako zanedbatelná. Významný je zde populační vliv – často dochází k výrazným změnám v rozdílech mezi produktivními a neproduktivním členy společnosti. Vzroste-li například počet dětí a seniorů, tedy neproduktivní složky, která nepracuje, dochází k poklesu nabídky ve vztahu k poptávce.
muž s lopatou

Jaký má inflace dopad na nás?

Logicky pokud klesne hodnota peněz, dojde ke zdražení produktů a služeb, což má většinou negativní dopad na členy společnosti. Rozložení je však nerovnoměrné, proto někdo na inflaci ztratí a jiný získává. Pro ekonomiku je škodlivá zejména vysoká nebo nepředvídatelná inflace. Nicméně inflace má i své pozitivní dopady, například dochází k větší pružnosti trhu práce. Dle některých teorií při nízké inflaci dochází k lepšímu vytvoření rovnováhy na trhu práce.

K čemu nám je Česká národní banka?

Česká národní banka (ČNB) není jen ledajakou institucí. Pro ekonomiku České republiky plní důležitou funkci…

Číst více

K čemu nám je Česká národní banka?

Česká národní banka (ČNB) není jen ledajakou institucí. Pro ekonomiku České republiky plní důležitou funkci. Kromě toho, že se jedná o hlavní, resp. ústřední banku v České republice, má také za úkol dohlížet na finanční trh. Nastane-li v naší zemi finanční krize, ČNB bude orgánem, který se bude starat o řešení krize a samozřejmě jejímu předcházení.
budova ČNB
Česká národní banka je právnickým subjektem veřejného práva a je uzákoněna v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Sídlo banky je v Praze, ale po republice je rozprostřeno několik regionálních zastoupen. Ty se nacházejí kromě Prahy, také v Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Její činnost upravuje výše zmíněný zákon, tudíž jakákoliv její aktivita musí vycházet z toho zákona. V čele ČNB sedí bankovní rada, která plní funkci kontrolního a řídícího orgánu. Rada je složena z guvernéra a dvou viceguvernérů. Další čtyřem členům patří řadové členství. Členy rady volí prezident republiky na maximálně dvě šestiletá období. 

Česká národní banka je součástí Evropského systému centrálních bank. Musí tedy splňovat cíle a dodržovat podmínky a pravidla, která tato organizace vyžaduje.

 O Co se ČNB stará?

Dlouhodobým plánem a cílem ČNB je udržení nízko inflačního prostředí v ekonomice České republiky. Snaží se tedy docílit cenové a finanční stability. Kromě toho ČNB určuje měnovou politiku, tiskne a vydává mince a bankovky, dohlíží na bankovní sektor a peněžní oběh, hlídá bankovní styky. Stará se také o zúčtování bank. Poskytuje také služby státu a veřejnému sektoru. Zde patří veškeré služby, které jsou spojeny se státními podniky. Vede účty všem subjektům, které mají co do činění se stáním rozpočtem. Svou činností se zodpovídá Ministerstvu financí, kterému slouží mimo jiné také jako konzultační orgán.
zlaté úspory
Pole působnosti ČNB:
·         Bankovní sektor
·         Kapitálový trh
·         Pojišťovnictví
·         Směnárny
·         Instituce pracující s elektronickými penězi
 

Nejdůležitější pojmy z oblasti ekonomie

Víte, jaký je rozdíl mezi ekonomií a ekonomikou, spotřebními a kapitálovými statky či makroekonomií a..

Číst více

Nejdůležitější pojmy z oblasti ekonomie

Víte, jaký je rozdíl mezi ekonomií a ekonomikou, spotřebními a kapitálovými statky či makroekonomií a mikroekonomií? Dokážete říct, co znamenají pojmy jako volný statek, redistribuce apod.? Pokud si nejste jistí, přijde vám vhod slovníček základních pojmů z oblasti ekonomie.
koulení peněz
Ekonomika a ekonomie není totéž
Ekonomika označuje tzv. ekonomickou praxi, tedy hospodářskou činnost jednotlivých zemí. Řadí se zde například zemědělství, průmysl i služby. V porovnáním s ní je ekonomie pouhou teorií, která však staví pro ekonomiku základ. Ekonomie je věda, která zkoumá, jak jednotlivé země hospodaří se svými statky, jak dochází k rozdělování produktů apod.

Malý vs. velký? Co znamená mikro a makroekonomie?
·         Mikroekonomie zkoumá činnosti jednotlivců a konkrétních subjektů. Tím máme na mysli subjekty jako banky, firmy, ale zajímá se také o chování spotřebitelů, tedy domácností.
·         Makroekonomie sleduje ekonomiku jako celek. Zajímá se o problémy nezaměstnanosti a inflace. Zkoumá tedy ekonomii státu a hrubý domácí produkt.

Jaké máme potřeby?
Potřeba označuje stav, kdy jedinec pociťuje nedostatek hmotného či nehmotného. Mezi základní lidské potřeby patří činnosti jako pití, jídlo, zábava a spánek. Jedinec však může pociťovat také nedostatek peněz či lásky. Rozlišujeme potřeby jednotlivce a potřeby skupiny lidí, tzv. individuální a kolektivní potřeby. Mezi další charakteristiky patří vrozené a získané, či nezbytné a zbytné potřeby.
mince a propisky
Další pojmy, které byste měli znát
·         Statky – předměty a objekty, které slouží k uspokojování potřeb. Rozlišujeme několik druhů statků dle mnoha kategorií, například statky hmotné a nehmotné, či spotřební statky, kam se řadí například potraviny. Naopak kapitálové statky jsou určeny k další výrobě. Statky, které byly vyrobeny nazýváme výrobky. Naproti nim stojí volné statky. Takové, které nepodléhají výrobě a bereme je čisté z přírody.
·         Redistribuce – tento pojem pojmenovává proces získávání prostředky formou daní. Stát z nich posléze vyplácí důchody a dále z nich financuje státní podniky (doprava, vojsko aj.).

Jsme tu pro lidi

Nemáte peníze na vlastní bydlení, pěkné auto, dovolenou pro rodinu ani vysněnou chatku se zahrádkou?..

Číst více

Jsme tu pro lidi

dům v bublině, ruka

Nemáte peníze na vlastní bydlení, pěkné auto, dovolenou pro rodinu ani vysněnou chatku se zahrádkou? Finanční nabídka od naší společnosti Vás potěší. Hypotéka bez registru se stala vhodným řešením finanční situace celé řady našich současných klientů. Nalezneme to nejlepší možné řešení pro každého z Vás. Nabídka http://www.hypoteka-bez-registru.net/hypoteka-bez-registru-prinasi-vice-vyhod-nez-spotrebitelsky-uver-od-banky/ je vhodná pro lidi hledající možnost dlouhodobé půjčky s příznivou úrokovou sazbou. Její nespornou výhodou je zejména fakt, že se nevztahuje pouze na nákup nemovitosti. Jak peníze využijete, je jen na Vás.

Jaké výhody Vám nabízíme?
·       poskytnuté peníze využijte na cokoliv
·       nedokládáte příjmy ani pracovní smlouvy
·       nezkoumáme registry dlužníků
·       nízké úrokové sazby
·       rychlé jednání a online komunikace
·       peníze dostanete ihned u podpisu smlouvy

bankovky, domeček z bankovky

Poskytnuté peníze Vám zlepší život

Chcete si koupit vlastní byt či dům? Odmítla Vás současná banka proto, že jako mladá rodina nesplňujete jejich nastavené podmínky pro poskytnutí úvěru? Obraťte se na naši společnost, nabízíme Vám hypotéku bez registru. U nás nebudete posuzování dle tabulek. Nabízíme Vám vyplacení hotovosti na zástavu nemovitosti (vlastní či třetí osoby), a to až do výše sedmdesáti procent jejího odhadu. Jistě Vás potěší také velice nízká úroková sazba a možnost rozložení splátek až na třicet let.

Přijměte naši pomoc v podobě dlouhodobého úvěru

Zavřela před Vámi vlastní banka dveře a dostali jste nálepku nedůvěryhodné osoby jen z toho důvodu, že jste vedeni v evidenci dlužníků? Chcete-li tuto situaci řešit, ale klasické bankovní instituce před Vámi zavírají dveře, obraťte se na nás. Šance na dosáhnutí hypotéky bez registru je opravdu vysoká. Vyplácíme peníze na zástavu nemovitosti do jednoho dne od zaslání Vaší žádosti, a to s příznivou úrokovou sazbou.

malý domek, klíč