Zastaralé základní školy

Přijdete do školy a učíte se. Učíte se věci, které vás nebaví, nic vám neříkají..

Číst více

Zastaralé základní školy

Přijdete do školy a učíte se. Učíte se věci, které vás nebaví, nic vám neříkají a ani je vlastně nechcete vědět. Jistě jsou tady věci, které musí znát každý. Proč ale učit malé děti tímto způsobem. Každý z nás je dobrý v něčem jiném, každého z nás baví něco jiného.  Bohužel, když se dítě zajímá třeba o zvířátka má smůlu, teď se učí matematika. Za nějakou dobu to z dětí vyžene jejich přirozenou zvědavost a prostě se jen učí a učí, aby měly lepší známky.

učení v lese

Proč děti vlastně dostávají známky? Vysvědčení v první třídě. Všichni samé jedničky až na jednu holčičku. Od té doby chodí s nálepkou toho, že je hloupá, neučí se, není nám rovna. Přitom je daleko šikovnější v matematice než všichni ostatní. Musí opravdu dostat horší známku z něčeho, co jí očividně nudí? Další z problémů známek jsou příjímací řízení na střední školy. Dostaneš se na dobrou střední školu, musíš však mít dobré známky. Že se chceš dostat na školu, na které tento předmět vůbec potřebovat nebudeš? Tvoje smůla. Další z věcí je obtížnost základních škol. Jeden učitel dá všem jedničky maximálně dvojky. Na jiné škole však učitelé dávají daleko horši známky. Tohle si myslím není úplně rovná šance pro všechny.

znuděná školačka

Problém číslo jedna? Učitelé. Na základní škole mě učili lidé, kteří, bohužel, nezvládali dané učivo na té úrovní, aby nám mohli předat všechny potřebné informace. Toto je obzvláště vtipné, když vezmeme v potaz jejich stížnosti na nízké platy. Souhlasím se zvyšováním platů učitelům. O tom žádná, ovšem jen těm, kteří si to opravdu zaslouží. Proto by si měl ředitel každé školy řídit finance sám. Ať učitel, který nenaučí nic, dostane klidně jen 15 000 korun, za to učitel, který je dobrý. Dejme mu klidně plat dvojnásobný. Myslím, že toto by přilákalo lepší a kvalifikovanější lidi než ty současné.

Toto je ovšem jen můj osobní názor na základní školy.

Vysoká škola v Dánsku

Také máte pocit, že se v poslední době jako by roztrhl pytel s články o Dánsku? Jak..

Číst více

Vysoká škola v Dánsku

Také máte pocit, že se v poslední době jako by roztrhl pytel s články o Dánsku? Jak si zařídit domov jako Dán. Jak si zvyknout na různorodé počasí jako Dán. Jak si užívat života jako Dán. Ale četli jste někde za poslední dobu článek o tom, jak studovat na dánské škole? A máte zájem? Tak čtěte dále.
lodě ve městě
Studium
Studium v Dánsku je velice odlišné od toho v Čechách. V Dánsku nemáme individuální zkoušky, nýbrž pracujeme ve skupinách na projektech. O jakých projektech mluvím? Projekty se samozřejmě liší podle zaměření školy. Ale obecně se dá říct, že dostanete zadání z běžného života. A to je něco, co v Čechách jen tak nenajdete. Zpětně musím říct, že nejdříve vás čeká velký šok. Tady má každý na všechno čas. Často jste ve skupině s lidmi, kteří mají úplně jiné pracovní návyky než vy. A věřte mi, že někdy je to o nervy. Ale nakonec si každý zvykne a pak je rád. Totiž taková práce ve skupinách nás mnoho naučí. A dá do budoucího kariérního života.
lesklé jablko
Jak začít?
Nalákaly vás všechny ty články ohledně Dánska? Chcete jít na vysokou školu do Dánska od příštího září? Tak na co ještě čekáte? Přihlásit se na školu v Dánsku není žádná věda. Jediná podmínka je, že umíte dobře anglicky (alespoň B2) a nemáte nějak příšerné známky ze střední školy a maturity. A to věřím, že skoro nikdo nemá tak špatné známky, aby ho nevzali. Pokud vás studium v Dánsku pravdu zaujalo, tak si zkuste na internetu přečíst různé zkušenosti studentů, které vysokou školu v Dánsku absolvovaly. Rozhodně vám to dá jiný pohled na váš dosavadní život. Dále získáte výborné kontakty po celém světě, které jen tak v Čechách asi neseženete. Protože vaši spolužáci budou z celého světa. A v neposlední řadě nezapomeňte, že takové studium vás bude jednou na pracovním pohovoru od ostatních odlišovat. Neboť takové zahraniční zkušenosti se cení!

Vzdělání jako dar

Když se řekne vzdělání, mnozí z nás si vybaví kolonku v úředním formuláři, údaj z životopisu či žádosti…

Číst více

Vzdělání jako dar

Když se řekne vzdělání, mnozí z nás si vybaví kolonku v úředním formuláři, údaj z životopisu či žádosti. Pojem „základní“, „středoškolské“ nebo „vysokoškolské“ vzdělání každý vyplňoval jistě už mnohokrát, ale co to vlastně vzdělání je? Je to jakýsi komplex znalostí, dovedností a schopností, který je v dnešním vyspělém a civilizovaném světě určitým společenským standardem. Na kvalitním vzdělání závisí rozvoj celé společnosti. Negramotnost nebo nedostatečné vzdělání by mohlo být pro společnost destruktivní. Vysoké procento negramotnosti totiž kromě jiného zvyšuje také nezaměstnanost, a tím i chudobu.
školní tabule s nápadem
My ale můžeme mluvit o štěstí, protože v naší zemi je vzdělání dobře dostupné a kvalitní. Naproti tomu v rozvojových zemích je vzdělání téměř nedosažitelné, protože jim chybí finance i odborníci, díky kterým by se mohlo podařit vybudovat kvalitní školství. Rodiče samozřejmě mohou svým dětem vzdělání zaplatit, ale to je tak nákladné, že naprostá většina z nich na to nemá finance a navíc je pro ně existenčně důležitější pomoc dětí při práci doma či na poli. Naštěstí existují snahy s touto situací něco udělat a budoucnost dětí změnit.
děti ve škole v Africe
Např. projekt „Adopce na dálku“ je vystavěn na finanční podpoře dětí z chudých rozvojových zemí. Zapojit se do něj může jedinec, pár, rodina či celá skupina lidí a peníze jsou použity na vzdělání, nákup školních pomůcek, uniformy a finanční podporu konkrétního dítěte. Aby nevzniklo podezření, zda dané dítě opravdu peníze dostane, je možné si s ním dopisovat, vyžádat si jeho studijní výsledky či školní vysvědčení. Tento projekt má bezpochyby velký význam, protože dává šanci na lepší život.

Vzdělání je možné členit z pohledu stupňů školské soustavy na základní, střední, vyšší a vysokoškolské nebo na základě vztahu k profesi na odborné nebo všeobecné. Je v životě velmi důležité. Pokud se chce člověk dobře uplatnit, štěstí nebo konexe k tomu nestačí. Minimálně tři základní dovednosti – čtení, psaní, počítání – jsou samozřejmostí a čím více je jedinec vzdělaný, tím má větší možnosti při profesním i společenském uplatnění. Ač to tak spousta lidí nevnímá, vzdělání je svým způsobem velký dar.

Vzdělání versus vzdělávání

Vzdělávání a vzdělání, na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o dvě..

Číst více

Vzdělání versus vzdělávání

Vzdělávání a vzdělání, na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o dvě synonyma. Jsou to pojmy, které k sobě mají sice velice blízko, avšak významy jsou rozdílné. Vzdělávání je celoživotní proces a vzdělání je jeho výsledkem.

učení se na globusu
Cesta za vzděláním

Proces vzdělávání začíná již v prenatálním stádiu vývoje jedince, a to tím, že rodiče ke svému nenarozenému dítěti v děloze mluví nebo mu například pouští hudbu. Když se jedinec narodí, jeho další vzdělávání mají v rukou nadále rodiče, kteří ho seznamují se základními znalostmi, dovednostmi a schopnostmi a předávají mu základy společenského chování a etikety. Pak následuje etapa vzdělávání ve školních a mimoškolních institucích.
muž s pokladničkou v ruce
Člověk se však vzdělává a učí také na nevědomé úrovni. V rozmanitých životních situacích se učí novým věcem, seznamuje se nejrůznějšími situacemi, zkušenosti si v hlavě ukládá a využívá jich vždy, když je to třeba. Učit se člověk může také z vlastních chyb, kterým se v budoucnu snaží vyvarovat.

Výsledek vzdělávání

Jak již bylo zmíněno, vzdělávání je proces, na jehož konci je určitá míra vzdělání. Pokud se člověk vzdělává poctivě a se zájmem, může výsledné vzdělání velice zásadně ovlivnit jeho životní i profesní úspěch. Nezáleží samozřejmě pouze na něm, ale vzdělaný člověk má:
·         větší možnosti uplatnění,
·         možnost volit si z více pracovních nabídek,
·         větší šanci na profesní růst a budování vlastní kariéry,
·         větší společenské postavení,
·         šanci díky dobrému zaměstnání dostatečně zabezpečit sebe a svoji rodinu.

Základní vzdělání je v naší zemi povinné, což téměř zcela eliminuje negramotnost a velké množství vzdělávacích institucí, nabízí pestrou nabídku oborů či programů, z nichž si jistě vybere každý, kdo má o vzdělávání a osobní růst zájem.

vzdělávání dospělích
Co říci závěrem?

Ačkoliv pojmy vzdělání a vzdělávání mají odlišný význam, úzce spolu souvisí, jinými slovy řečeno, jdou spolu ruku v ruce. Vzdělání by bez procesu vzdělávání neexistovalo a vzdělávání by nemělo význam, kdyby z něj nevzešel žádný výsledek. A jestliže je to výsledek takový, který dokáže významně ovlivnit životní situaci a profesní postavení, je určitě minimálně na zamyšlenou, jak s touto, v našich podmínkách dobře dostupnou a kvalitní možností naložit.

Sedm kroků k efektivnímu vzdělávání

1.        Motivujte se a stanovte si dlouhodobý cíl Před samotným zahájením vzdělávání je potřeba zamyslet..

Číst více

Sedm kroků k efektivnímu vzdělávání

1.        Motivujte se a stanovte si dlouhodobý cíl
Před samotným zahájením vzdělávání je potřeba zamyslet se nad tím, co bychom rádi studiem získali – rozšíření obzorů, osobnostní rozvoj, dobré pracovní příležitosti, možnost vycestovat do zahraničí, nebo třeba jen dobrý pocit z maximálního využití příležitosti.
 plná náruč knih
2.        Zvolte vhodný obor
K tomu, aby vaše předchozí motivace nevzala za své, je potřeba důkladně zvážit obor, který povede k vytouženému výsledku a cíli. Důkladně prostudujte oborové nabídky různých institucí a také obsah a náplň jednotlivých oborů a nezapomeňte si projít konečné výstupy a přehled toho, kde může absolvent v budoucnu hledat uplatnění.
 
3.        Zvolte vyhovující studijní materiál
Každému z nás vyhovuje při učení něco jiného. Někdo se rád učí z elektronických publikací, někdo potřebuje publikaci tištěnou, někomu vyhovují vlastnoručně psané poznámky a jsou i tací, kteří dají na sluchové vnímání, a dobře se jim studuje pomocí zvukových nahrávek. Pokud jste např. „poznámkový typ“, dejte si práci a poznámky si z literatury udělejte. Zabere to sice chvíli času, ale výsledek bude stát určitě za to.
 
4.        Zaměřte se na pochopení studijní látky
Pokud nebudete chápat probíranou látku a souvislosti, naučit se ji bude velice náročné. Možná, že se podaří ji mechanicky do hlavy dostat a slepě papouškovat, avšak dlouho si ji pamatovat nebudete. Proto se nejprve přesvědčte o tom, že víte, co studujete a „co tím chtěl autor říci.“
 
5.        Vyberte si ideální studijní postup a metodu
Aby bylo vzdělávání efektivní a v hlavě vám toho zůstalo co nejvíce, je tento krok jeden z nejvýznamnějších. Můžete se učit opakovací metodou (text si čtete a opakujete), metodou důležitých bodů (naučíte se stěžejní myšlenky a informace, které pak vlastními slovy rozvíjíte), poslechovou metodou (text vám někdo předčítá nebo si ho nahrajete na diktafon a následně si jej pouštíte). Výhodou některých jedinců může být fotografická paměť (něco si přečtou a informace se jim do paměti vtisknou), avšak není zcela jisté, zda dané téma vůbec pochopili. Co určitě není z dlouhodobého hlediska vhodné – učit se studijní témata nazpaměť.
 mladá dívka při četbě
6.      Zvolte si vhodný čas a prostředí k učení
Zamyslete se nad tím, která denní či noční doba vám nejlépe k učení vyhovuje. Zda ráno, odpoledne, večer nebo dokonce v noci, kdy všichni kolem spí. Důležité je také prostředí, ve kterém studujete – někomu při učení vyhovuje ruch kavárny, jinému hudba či puštěná televize a někdo potřebuje naprostý klid a ticho.
 
7.      Stanovte si krátkodobé cíle a odměňujete se
Závěrečný krok spočívá v tom, že si sami určíte, kolik a co se chcete v určitém časovém úseku naučit. Když to splníte, něčím se odměňte – kupte si něco dobrého, něco hezkého, udělejte si pár dní volna, zajděte se někam pobavit s kamarády apod.
 
Pokud se naučíte těmito kroky řídit, jste na nejlepší cestě k úspěšnému, plnohodnotnému a kvalitnímu vzdělání. Hodně štěstí! J

Povinná maturita z matematiky

Povinná maturita z matematiky by měla být zavedena už v roce 2021 a bude se to týkat..

Číst více

Povinná maturita z matematiky

Povinná maturita z matematiky by měla být zavedena už v roce 2021 a bude se to týkat 50 středoškolských oborů. Dále o dva roky později, v roce 2023, se přidá dalších 13 oborů.  Proti tomu, aby matematika byla povinná, jsou zejména studenti oborů, kde se matematika vyučuje jen v menším měřítku, jako je například střední zdravotnická škola, odborné učiliště či školy umělecké.
kalkulačka na učebnici
Ty jsou tak ve velké nevýhodě oproti školám, kde je matematika hlavním vyučovaným předmětem nebo je vyučováno alespoň větší množství hodin, jako jsou například střední obchodní školy, střední průmyslové školy či gymnázia. Poté co byla zavedena školní maturita, zájem o matematiku, jako maturitní předmět stále klesá. V loňském roce maturovalo jen necelých 17 tisíc maturantů.

Naopak si většina studentů vybírá anglický jazyk, v loňském roce maturovalo z angličtiny až o 24 tisíc více studentů. Nízká účast v matematice je dána zejména nízkou úspěšností, u maturity neuspěje ani polovina maturujících. Proti zavedení povinné maturity z matematiky jsou také učitelé, a to až 67% z nich.

Problémem je zejména nákladnost této změny. Řada učitelů by musela projít školením, aby byla studenty schopna na maturitu pořádně připravit, dále by také na některých školách muselo dojít ke změně osnov a zařazení více hodin matematiky.  Nabízí se tak možnost, že by maturita z matematika byla povinná jen pro odborné školy, které jsou na tuto problematiku zaměřeny.
vzorce na tabuli
Zařazení více matematiky do školních osnov, má ale i pozitivní důsledky. Studenti budou více matematicky gramotní, to není důležité jen pro složení maturitní zkoušky a následné studium na vysoké škole, ale také v běžném životě. Logické uvažování je potřebné v každodenních situacích a počítání jednoduchých operací, jako například procenta, se také hodí téměř každý den. Zlepšila by se tak také pochopitelně i úspěšnost studentů u maturitních zkoušek.

Závěrečný školní výlet by měl zanechat pěknou vzpomínku

Některé školní vzpomínky si raději necháme pro sebe a moc se s nimi nechlubíme, hlavně před..

Číst více

Závěrečný školní výlet by měl zanechat pěknou vzpomínku

Některé školní vzpomínky si raději necháme pro sebe a moc se s nimi nechlubíme, hlavně před svými dětmi. Ale některé historky zase rádi vyprávíme a nejčastěji vzpomínáme na nějaké pěkné zážitky, společné akce, výlety atd. Pravdou je, že naplánovat nějakou akci pro žáky není vždy jednoduché a leckdy i velmi náročné. V dnešní době lze využít specializované firmy, které sestaví takovou akci přesně na míru. Pak je možné si výlet s dětmi nejen užít, ale také si odpočinout a ještě se něco zajímavého dozvědět. Navíc bude sladkou odměnou vidět rozzářená dětská očka.

motokáry

Zní to jako pohádka?

Možná, ale http://rikitan.cz/skolni-vylety/ ví o tomto své. Stále se ve své činnosti zdokonalují, a tak jejich cíl děti zabavit a hlavně, je atraktivní formou něčemu přiučit je skutečně na místě. Spokojení jsou nejen žáci, kteří se dozvědí mnoho zajímavostí, navštíví různá tajemná místa s maskovaným průvodcem a ještě získají praktické zkušenosti v různých oborech, ale i pedagogové.

Učitelé a vlastně dozor, nemusí být tak moc ve střehu, jelikož přednášky, návštěvy různých míst spojené s aktivitou, zaujmou děti natolik, že si to vlastně užijí společně s nimi. Program je vždy pestrý a zábavný, také důkladně připravený, vždyť za tím vším stojí tým zkušených instruktorů. Dobře ví, co a jak pro určitou věkovou skupinu připravit, aby si atrakci nebo přednášku děti skutečně užily. Dokonce si samy budou moci něco upéct, vyrobit v dílnách, vyzkoušet si práci včelaře a starší okusí vůni benzínu při jízdě na čtyřkolce nebo adrenalin v lanovém centru.

lanové centrum

Pohádka s dobrým koncem

Je jen málo pohádkových příběhů, které nekončí podle našich představ. Tak to neplatí v tomto případě. Na tuto společnou akci budete všichni ještě hodně dlouho vzpomínat a vyprávět si o ní. Pokud by vám náhodou jeden den nestačil, nevadí, můžete využít výlet na dva dny. Mnohé potěší, že v zázemí na ně bude čekat dobrá večeře, sprcha a také Wi-Fi připojení. Večer si můžete pak užít při sportovních aktivitách, společných hrách a vyprávění.