Co je to inflace?

Inflace můžeme zjednodušeně definovat jako znehodnocování peněz, jenže co si pod tímto výrazem představit. Jedná..

Číst více

Co je to inflace?

Inflace můžeme zjednodušeně definovat jako znehodnocování peněz, jenže co si pod tímto výrazem představit. Jedná se o snížení kupní síly peněz. Ekonomové ji definují jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb. Pokud dojde k inflaci v zemi, obyvatelé to rozhodně pocítí, a to nárůstem cen.

·         Dezinflace: je opakem inflace, jedná se o pokles inflace.
·         Deflace: dlouhodobý pokles většiny cen v ekonomice.
·         Míra inflace: udává změnu cenové hladiny v určitém období.
kontrola rozpočtu

Příčiny inflace

K inflaci dochází z několika důvodů. Příčiny můžeme najít, jak na straně poptávky, tak na straně nabídky.
1.    Příčiny na straně poptávky
Na straně poptávky dochází k inflaci v případě růstu množství peněz. Velikost trhu se však nemění a roste pouze množství financí. Nebo naopak roste trh, ale množství peněz se nemění. Vliv na množství peněz mají centrální banky, které také mají hlídat cenové hladiny. Příčinou však může být i psychologické očekávání spotřebitelů, kdy je očekáváno zlepšení situace, a tudíž dochází k zvýšení poptávky.
svěrák a peeněženka
2.    Příčiny na straně nabídky
Do příčin na straně nabídky řadíme zdražování zdrojů. Tato příčina se však často hodnotí jako zanedbatelná. Významný je zde populační vliv – často dochází k výrazným změnám v rozdílech mezi produktivními a neproduktivním členy společnosti. Vzroste-li například počet dětí a seniorů, tedy neproduktivní složky, která nepracuje, dochází k poklesu nabídky ve vztahu k poptávce.
muž s lopatou

Jaký má inflace dopad na nás?

Logicky pokud klesne hodnota peněz, dojde ke zdražení produktů a služeb, což má většinou negativní dopad na členy společnosti. Rozložení je však nerovnoměrné, proto někdo na inflaci ztratí a jiný získává. Pro ekonomiku je škodlivá zejména vysoká nebo nepředvídatelná inflace. Nicméně inflace má i své pozitivní dopady, například dochází k větší pružnosti trhu práce. Dle některých teorií při nízké inflaci dochází k lepšímu vytvoření rovnováhy na trhu práce.